Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Mua bán sáp nhập

Kinh nghiệm:
Chúng tôi có kinh nghiệm tư vấn từ đầu đến khi hoàn thành tất cả các thủ tục pháp lý của các dự án như: mua lại dự án thủy điện 14MW, mua lại khu resort trên 500ha hoặc nhà máy sản xuất nước ngọt công suất 5 triệu sản phẩm/năm hoặc hàng trăm các thương vụ mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp trong doanh nghiệp.

Dịch vụ:
  • Điều tra, thẩm tra đối với doanh nghiệp dự kiến sẽ mua lại.
  • Tìm kiếm và cung cấp các thông tin về doanh nghiệp dự kiến mua theo yêu cầu khách hàng.
  • Đánh giá kiểm tra và phân tích về tài chính, thị trường, nhân lực, công nghệ và các khoản nợ.
    – Gửi khách hàng bản đánh giá, phân tích rủi ro pháp lý của việc mua bán – sáp nhập.
    – Đưa ra bản đánh giá, các nội dung yêu cầu thực hiện đối với bên bán
  • Tham gia xây dựng, đàm phán hợp đồng mua bán – sáp nhập.
  • Soạn thảo và thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp sau sáp nhập.
  • Tái cơ cấu doanh nghiệp, cập nhật và hoàn hiện khung pháp lý cho doanh nghiệp sau mua bán, sáp nhập.

KHÁCH HÀNG