0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Chứng chỉ hành nghề

Điều kiện mở phòng khám của người nước ngoài tại Việt Nam

I. Điều kiện mở phòng khám của người nước ngoài tại Việt Nam: Điều kiện mở phòng khám của người nước ngoài tại Việt Nam: - Có nhu cầu và đáp ứng được nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam. [...]

KHÁCH HÀNG