0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Chứng chỉ hành nghề

Điều kiện mở phòng khám của người nước ngoài tại Việt Nam

Giống như các ngành nghề khác, trong lĩnh vực y học người nước ngoài cũng có thể thực hiện hành nghề, mở phòng khám riêng tại Việt Nam. Tuy nhiên, phòng khám của người nước ngoài muốn đưa vào hoạt động tại Việt Nam phải đảm bảo đầy đủ các thủ [...]

KHÁCH HÀNG