0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Đầu tư

Nguồn vốn trong một dự án đầu tư và thời hạn góp vốn

Hiện nay góp vốn là một cách thực đầu tư thực hiện dự án phổ biến tại Việt Nam. Các nhà đầu tư sẽ cam kết góp phần vốn của mình trong một thời hạn nhất định để thực hiện dự án đầu tư đó. Vậy điều gì sẽ xảy ra [...]

PHÂN BIỆT CHUYỂN NHƯỢNG VỐN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Quy định về chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án đầu tư ra đời đã góp phần tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư nhưng các vấn đề pháp lý phức tạp liên quan lại tương đối phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn vướng [...]

CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG LUẬT ĐẦU TƯ 2020

Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đã có những thay đổi quan trọng về ưu đãi đầu tư mang lại nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp. Các thay đổi đó bao gồm việc mở rộng các đối tượng được hưởng [...]

VIỆT NAM TÍCH CỰC HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ NHẰM ĐÓN LÀN SÓNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI HẬU COVID-19

Trước những “cơ hội vàng” để thu hút đầu tư nước ngoài, nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm để đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Lincon xin được phân tích như [...]

KHÁCH HÀNG