0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Thủ tục cho nhà thầu nước ngoài

Điều kiện, thủ tục góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

- Bước 1: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp + Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nộp hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài vốn góp, mua cổ phần, phần vốn góp đặt trụ sở chính;

Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư tại Hà Nội

Đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam phải đáp ứng những quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp. Nhà đầu tư chỉ được hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước [...]

Nhà thầu nước ngoài phải thực hiện các nghĩa vụ gì khi trúng thầu dự án tại Việt Nam

Nhà thầu nước ngoài (có quốc tịch nước ngoài) khi trúng thầu các dự án tại Việt Nam phải làm thủ tục để xin cấp giấy phép thầu, giấy phép văn phòng điều hành nhà thầu, mã số thuế và con dấu thì mới đủ điều kiện kinh doanh tại Việt Nam. Ngoài ra, định kỳ mỗi năm 02 lần nhà thầu phải nộp báo cáo hoạt động cho cơ quan cấp giấy phép thầu và sở xây dựng nơi đặt văn phòng điều hành nhà thầu. Nhà thầu nước ngoài cũng phải nộp các loại thuế như CIT, PIT và VAT.

KHÁCH HÀNG