0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

Chuyên tư vấn góp vốn, mua cổ phần cho nhà đầu tư Hàn Quốc

Công ty Luật Lincon, Chuyên tư vấn góp vốn, mua cổ phần cho nhà đầu tư Hàn Quốc, xin hướng dẫn quý khách hàng điều kiện góp vốn, mua cổ phần tại Việt Nam như sau: Trình tự thực hiện – Bước 1: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn [...]

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là một trong những hình thức để cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp với nhu cầu của công ty.  Sáp nhập doanh nghiệp là hình thức mà một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) chuyển toàn bộ [...]

Thủ tục tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp là một trong những hình thức để cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp với nhu cầu, đặc biệt trong trường hợp doanh nghiệp hiện tại quy mô quá lớn. Với đội ngũ luật sư uy tín, chuyên nghiệp, kinh nghiệm lâu năm, quý khách hàng hoàn [...]

Thủ tục chia doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới

Trình tự, thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Trình tự, thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp là hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Việc làm này sẽ giúp cho công ty hợp nhất sẽ tận dụng được sức mạnh và thương hiệu của từng công ty, công ty mới sẽ nhanh chóng khẳng định được vai trò và vị thế của mình.

KHÁCH HÀNG