0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Giấy phép con

Điều kiện mở phòng khám của người nước ngoài tại Việt Nam

I. Điều kiện mở phòng khám của người nước ngoài tại Việt Nam: Điều kiện mở phòng khám của người nước ngoài tại Việt Nam: - Có nhu cầu và đáp ứng được nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam. [...]

Công ty luật chuyên dịch vụ giấy phép bán lẻ uy tín Hà Nội

Ở Việt Nam, trong điều kiện kinh tế thị trường, doanh nghiệp có quyền chủ động đăng ký và hoạt động kinh doanh mà không cần phải xin chấp thuận, hỏi ý kiến cơ quan quản lý nhà nước nếu ngành, nghề kinh doanh đó: (i) không thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh; (ii) không thuộc ngành, nghề kinh [...]

Giấy phép bán lẻ thực phẩm chi phí thấp nhất

Giấy phép kinh doanh là loại giấy tờ được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động thực hiện quyền phân phối, xuất nhập khẩu hàng hóa (trừ mặt hàng nhà nước cấm) và cung cấp dịch vụ theo quy định [...]

KHÁCH HÀNG