0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Giấy phép con

Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trước khi nhập khẩu vào Việt Nam được phép nhập khẩu nhưng phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành. Một trong những yêu cầu cần phải đáp ứng là [...]

Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện đang ngày càng trở nên phổ biến. Nắm bắt được nhu cầu đó, nhằm giúp những đối tượng có nhu cầu buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hiểu rõ hơn quy định [...]

KHÁCH HÀNG