0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Thiết lập mạng xã hội

Quy định của pháp luật về giấy phép thiết lập mạng xã hội

Hiện nay, theo quy định của pháp luật Việt Nam, các trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành, trang thông tin điện tử tổng hợp nếu thiết lập mạng xã hội phải đề nghị cấp phép như đối với mạng xã hội. Tổ [...]

Xin giấy phép thiết lập mạng xã hội như thế nào?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp muốn thiết lập mạng xã hội thì cần phải đáp ứng nhiều điều nhất định và phải xin cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội. >> Điều kiện cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội >> Giấy [...]

Xin giấy phép thiết lập mạng xã hội nhanh và rẻ ở Hà Nội

Hiện nay, theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp muốn thiết lập mạng xã hội thì cần phải có những điều kiện nhất định và phải được cấp phép thiết lập mạng xã hội đó. Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng [...]

Những lưu ý khi xin cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội

Hiện nay nhu cầu các doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội trên website để chia sẻ, trao đổi thông tin là nhu cầu có thực và rất phổ biến. Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ [...]

Dịch vụ xin cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội uy tín

LINCON cung cấp dịch vụ thiết lập mạng xã hội uy tín cho những đối tượng có nhu cầu thiết lập mạng xã hội tại Hà Nội,  sau đây chúng tôi xin giới thiệu thủ tục cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội cho khách hàng nắm rõ khi tiến hành [...]

KHÁCH HÀNG