0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Thủ tục thuế

Các bước thực hiện thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty Luật Lincon có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn và tiến hành các thủ tục kê khai và nộp các loại thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân,...cho các tổ chức trong và ngoài nước Dưới đây là các hướng dẫn của chúng tôi về hồ sơ, thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thủ tục kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, DN mang thông báo đó về Chi cục thuế (nơi đăng ký kinh doanh) để làm thủ tục khai thuế ban đầu để hoàn tất quá trình thành lập DN. Công ty Luật Lincon có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, lập hồ sơ khai thuế cũng như thực hiện thành công thủ tục kê khai thuế ban đầu cho nhiều khách hàng là các doanh nghiệp. Dưới đây là các hướng dẫn của chúng tôi về thủ tục này.

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Cá nhân có thu nhập dưới mức phải nộp thuế TNCN không phải làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc. Nếu thu nhập của cá nhân trên 9 triệu/tháng thì cá nhân đó phải làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh như sau:

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Công ty Luật Lincon có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn và thực hiện thành công thủ tục liên quan đến kê khai và nộp thuế cho các khách hàng trong và ngoài nước. Dưới đây là các hướng dẫn của chúng tôi về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế TNCN.

Làm thế nào để đóng mã số thuế

Công ty Luật Lincon có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn và thực hiện thành công thủ tục liên quan đến các loại thuế cho các cá nhân cũng như doanh nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài. Dưới đây là các hướng dẫn của chúng tôi về trình tự, thủ tục để thực hiện đóng mã số thuế cho các doanh nghiệp.

KHÁCH HÀNG