0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Thẻ Tạm Trú

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thân nhân nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú hoặc thuộc diện được cấp thẻ tạm trú theo quy định được bảo lãnh cho thân nhân của mình (Vợ/ chồng, con dưới 18 tuổi) xin cấp thẻ tạm trú theo diện thẻ tạm trú thăm thân. Thời gian của thẻ tạm trú cho thân nhân nhà đầu tư có thời hạn không vượt quá thời hạn ghi trên thẻ tạm trú của người bảo lãnh.

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người lao động nước ngoài vào làm việc tại các doanh nghiệp ở Việt Nam, được cấp Visa (thị thực) ký hiệu là LĐ. Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định, người lao động nước ngoài được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ (như visa). Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ cho người lao động nước ngoài ở Việt Nam có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm nhưng ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu ít nhất 30 ngày, khi hết thời hạn này người lao động nước ngoài có thể làm thủ tục xin cấp mới/ gia hạn thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ.

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Vợ/ chồng, con dưới 18 tuổi của người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có thể sang Việt Nam thăm người thân và tạm trú tại Việt Nam. Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của pháp luật, Vợ/ chồng, con dưới 18 tuổi của người lao động nước ngoài này được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu TT với thời hạn từ 01 năm đến 05 năm nhưng ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.

KHÁCH HÀNG