0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Xin Giấy Phép Lao Động

Các trường hợp được miễn giấy phép lao động

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện như: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đảm bảo đầy đủ sức khỏe, có giấy tờ chứng minh trình độ [...]

Các trường hợp không cần xin giấy phép lao động

Giấy phép lao động là một loại giấy tờ bắt buộc phải có đối với những người lao động nước ngoài khi muốn vào Việt Nam làm việc nhằm đảm bảo nguồn lao động nước ngoài có đầy đủ trình độ, kinh nghiệm làm việc. Theo quy định của pháp luật [...]

KHÁCH HÀNG