0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn bảo hiểm

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Các chính sách bảo hiểm xã hội (sau đây viết tắt là BHXH) là một trong những công cụ nhà nước tạo ra nhằm hỗ trợ một phần đời sống người lao động. Công ty Luật Lincon trong thời gian gần đây liên tục nhận được các câu hỏi xoay quanh [...]

Chồng có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con ?

Chế độ thai sản từ lâu đã được công nhận mặc nhiên dành cho lao động nữ. Tuy nhiên, vào những lần đổi mới gần đây, pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội (BHXH) đã mở rộng chế độ này cho đối tượng lao động nam có vợ sinh [...]

Cấp lại sổ Bảo Hiểm Xã Hội do bị mất, hỏng

Gần đây, công ty Luật Lincon liên tục nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề bảo hiểm xã bắt buộc của người lao động (NLĐ). Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn và giải đáp câu hỏi của một độc giả giấu tên [...]

KHÁCH HÀNG