0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn bảo hiểm

Điều Kiện Thành Lập Doanh Nghiệp Môi Giới Bảo Hiểm

Song song với sự phát triển của các doanh nghiệp bảo hiểm, các loại hình doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cũng ngày càng gia tăng nhằm đưa những người có nhu cầu tiếp cận dễ dàng hơn với dịch vụ bảo hiểm. Loại hình doanh nghiệp này cũng có một [...]

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Các chính sách bảo hiểm xã hội (sau đây viết tắt là BHXH) là một trong những công cụ nhà nước tạo ra nhằm hỗ trợ một phần đời sống người lao động. Công ty Luật Lincon trong thời gian gần đây liên tục nhận được các câu hỏi xoay quanh [...]

Chồng có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con ?

Chế độ thai sản từ lâu đã được công nhận mặc nhiên dành cho lao động nữ. Tuy nhiên, vào những lần đổi mới gần đây, pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội (BHXH) đã mở rộng chế độ này cho đối tượng lao động nam có vợ sinh [...]

KHÁCH HÀNG