0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn đất đai

Thuê đất khi có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao.

Gia đình tôi hiện đang có một diện tích đất nông nghiệp được giao vượt quá hạn mức. Xin hỏi, liệu chúng tôi có thể được tiếp tục sử dụng diện tích đất vượt hạn mức trên không?Gia đình tôi hiện đang có một diện tích đất nông nghiệp được giao vượt quá hạn mức. Xin hỏi, liệu chúng tôi có thể được tiếp tục sử dụng diện tích đất vượt hạn mức trên không?

Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

Gia đình tôi hiện có nhu cầu chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm. Xin luật sư tư vấn giúp tôi về điều kiện, trình tự, thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên.

KHÁCH HÀNG