0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn hợp đồng

Soạn thảo Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà cho người nước ngoài

Hiện nay, nhu cầu thuê nhà của người nước ngoài ngày càng nhiều do người nước ngoài qua Việt Nam sinh sống, làm ăn ngày càng tăng. Nhưng vì một số lý do người nước ngoài không muốn thuê nhà từ cá nhân, tổ chức Việt Nam nữa do đó thông [...]

Những lưu ý đối với người nước ngoài khi soạn thảo hợp đồng thuê căn hộ

Hiện nay, người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống và làm việc ngày càng nhiều do đó có càng người nước ngoài có nhu cầu thuê nhà từ tổ chức, cá nhân Việt Nam. Tuy nhiên, khi người nước ngoài ký hợp đồng thuê căn hộ với người Việt Nam [...]

Nghĩa vụ thông báo khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

Thông báo khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động là một trong những điều khoản quan trọng khi giao kết hợp đồng lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, các bên có được giao kết thời hạn báo trước này nhiều hơn so với quy định của luật [...]

Cần lưu ý gì khi giao kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế

Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế đang ngày một phát triển dẫn tới việc ngành dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế đang là một trong những ngành dịch vụ đem lại nhiều lợi nhuận cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này. Khi muốn sử dụng [...]

Các tranh chấp liên quan đến hợp đồng xây dựng có thể xảy ra

Trong quá trình thực hiện các Hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu, rất nhiều tranh chấp có thể phát sinh bởi các nguyên nhân khác nhau. Các tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng thường phát sinh do nhiều nguyên nhân như: các tranh chấp liên quan đến thiết [...]

Các tranh chấp liên quan đến hợp đồng mua bán có thể xảy ra

Tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hoá là những mâu thuẫn, bất đồng về quyền và nghĩa vụ giữa các chủ thể tham gia trong Hợp đồng mua bán hàng hoá trong việc thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc không thực hiện các thoả thuận, cam kết trong [...]

KHÁCH HÀNG