0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn hợp đồng

Ngừng Việc Do Dịch Bệnh Covid 19

Ngày 25 tháng 03 năm 2020 Bộ lao động thương binh- xã hội đã ra công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Nhằm giúp quý khách [...]

Tạm Hoãn Thực Hiện HĐLĐ Do Dịch Bệnh Covid 19

Ngày 01/04/2020 Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định số 447/QĐ-TTg công bố COVID 19 là dịch bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam. Với tình hình dịch bệnh phức tạp như vậy các doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng trực tiếp có thể tiến hành tạm cắt giảm nhân sự [...]

KHÁCH HÀNG