0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn khác

Giấy Chứng Nhận Thẩm Duyệt Thiết Kề Phòng Cháy Chữa Cháy

Một trong những điều kiện bắt buộc khi chủ đầu tư, chủ phương tiện thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xin phép xây dựng, xin phép chế tạo hoặc hoán cải một số phương tiện là xin cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế [...]

Điều Kiện Bảo Đảm An Toàn Thực Phẩm

An toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm là những quy chuẩn kỹ thuật và những quy định khác đối với thực phẩm. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực [...]

Xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Với thực trạng các vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa xảy ra tràn lan trên thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, các quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực này cần được kiểm soát [...]

Bồi thường thiệt hại về chất lượng hàng hóa, sản phẩm

Các vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thường dẫn đến các thiệt hại nặng nề về vật chất đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Vì vậy, pháp luật đã quy định thiệt hại do vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa [...]

KHÁCH HÀNG