0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn lao động

Công việc, nơi làm việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên

Hiện nay, nhu cầu tìm kiếm việc làm ngày càng cao, đồng thời độ tuổi lao động cũng được nới rộng hơn so với trước đây. Để bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa thành niên, nhằm mục đích ưu tiên cho sự phát triển thể lực, trí lực, [...]

Hợp đồng thử việc được ký tối đa bao nhiêu lần ?

Để đảm bảo tốt cho quá trình làm việc của người lao động thì doanh nghiệp thường sẽ có một khoảng thời gian để thử việc đối với mỗi người lao động mới. Vậy người sử dụng lao động sẽ được ký kết bao nhiêu hợp đồng thử việc? Công ty [...]

KHÁCH HÀNG