0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn lao động

Xoá Kỷ Luật Lao Động

Người sử dụng lao động sau khi xử lý kỷ luật lao động cần tuân thủ đúng điều kiện, thời hạn xoá kỷ luật lao động đảm bảo quyền lợi của người lao động. I. Hình thức kỷ luật lao động được phép xoá, giảm thời hạn chấp hành Trong trường [...]

Trường Hợp Người Lao Động Bị Tạm Đình Chỉ Công Việc

Người sử dụng lao động muốn tạm đình chỉ công việc của người lao động cần tuân thủ pháp luật về điều kiện, thời hạn, đảm bảo quyền lợi của người lao động. trường hợp người lao động bị tạm đình chỉ công việc I. Điều kiện để tạm đình chỉ công [...]

Chứng Chỉ Hành Nghề Dược Đối Với Người Nước Ngoài

Các đối tượng cá nhân là người nước ngoài có nhu cầu hành nghề hợp pháp tại việt Nam bắt buộc phải có Chứng chỉ hành nghề dược do Sở Y tế cấp. Bên cạnh các yêu cầu về về chuyên môn, kinh nghiệm, cá nhân người nước ngoài còn phải [...]

KHÁCH HÀNG