0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn thuế

Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh Gồm Những Ai ?

Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh gồm những ai và phải đáp ứng những điều kiện gì ? Hồ sơ để chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế TNCN như thế nào? Công ty Luật Lincon xin hướng dẫn quý khách hàng các quy định [...]

Thủ Tục Đăng Ký Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh

Người nộp thuế sẽ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Vậy hồ sơ, thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh thực hiện như thế nào?  Công ty Luật Lincon xin hướng dẫn [...]

Hồ Sơ Chứng Minh Người Phụ Thuộc Khi Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Để tiến hành đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh thì trước hết phải xác định được người nộp thuế đủ điều kiện và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc. Vậy hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm những gì? Công ty Luật Lincon xin hướng dẫn [...]

Trình Tự, Thủ Tục Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Để thực hiện đăng ký mã số thuế cá nhân thì cá nhân người lao động hoặc doanh nghiệp của họ phải cung cấp các hồ sơ cần thiết gì ? Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Công ty [...]

Điều Kiện , Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Cá nhân có thể quyết toán thuế thu nhập cá nhân thông qua doanh nghiệp quyết toán hoặc cá nhân tự quyết toán. Nếu phát sinh thuế nộp thừa thì cá nhân có thể bù trừ vào ký khai thuế tiếp theo hoặc xin hoàn thuế. Vậy điều kiện, hồ sơ, [...]

KHÁCH HÀNG