0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn thuế

Thuế thu nhập cá nhân (chuyển nhượng vốn)

Chuyển nhượng vốn góp là hoạt động liên quan mật thiết đến thuế thu nhập cá nhân, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp chưa để ý đến vấn đề này dẫn đến những khoản phạt không đáng có. Để giúp các giúp cá nhân chuyển nhượng vốn tại Doanh nghiệp thực hiện [...]

Thuế thu nhập Doanh Nghiệp (chuyển nhượng vốn)

Chuyển nhượng vốn là hoạt động phổ biến ở các doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên khi tiến hành chuyển nhượng vốn thì doanh nghiệp có nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn, Công ty Luật Lincon xin giới thiệu bài viết: [...]

Cách tính thuế TNDN khi chuyển nhượng vốn

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, không ít các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên không ít doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện việc chuyển nhượng vốn này, nhất là đối với việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải [...]

Cách tính thuế TNCN chuyển nhượng vốn góp

Chuyển nhượng vốn góp là hoạt động liên quan mật thiết đến thuế thu nhập cá nhân. Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp của thành viên là cá nhân giúp tổ chức, cá nhân nắm rõ quyền lợi của mình khi tính thuế thu nhập cá nhân. Công ty [...]

Các mức phạt khi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn

Các mức phạt khi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn là biện pháp chế tài mà cơ quan thuế áp dụng nhằm giúp các doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh đúng hạn. Dựa vào đó, cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp sẽ nắm [...]

KHÁCH HÀNG