0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Công nghệ khuyến khích chuyển giao

Chuyển giao công nghệ là một vấn đề được nhiều cá nhân, tổ chức, quốc gia quan tâm, đặc biệt là đối với những nước đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa như Việt Nam. Nhằm tạo điều kiện phát triển về khoa học công nghệ, quy định về [...]

Đối tượng, Quyền chuyển giao công nghệ

Pháp luật hiện hành đã được sửa đổi, chỉnh lý theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển giao công nghệ. Theo đó những quy định về đối tượng chuyển giao công nghệ, quyền chuyển giao công nghệ cũng được quy định một cách cụ thể trong luật. Dưới đây, [...]

Hình thức chuyển giao công nghệ

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ. Vậy chuyển giao công nghệ được phép chuyển giao dưới [...]

Trình tự đề nghị chấp thuận chuyển giao công nghệ

chuyển giao công nghệ là quá trình chuyển giao các kỹ năng, kiến thức, các công nghệ, các phương pháp sản xuất, các mẫu sản phẩm và các cơ sở giữa các chính phủ hay viện đại học và các học viện giáo dục khác để đảm bảo các sự phát [...]

Trình tự cấp giấy phép chuyển giao công nghệ

Trước khi thực hiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ cần có văn bản chấp thuận của Bộ Khoa học và Công nghệ và tiến hành ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ. Trình tự cấp Giấy [...]

Quyền và nghĩa vụ bên nhận chuyển giao công nghệ

Song song với quyền và nghĩa vụ của bên giao công nghệ thì bên nhận công nghệ cũng có những quyền và nghĩa cụ của mình. Sau đây, Công ty TNHH Luật Lincon sẽ gửi tới bạn những thông tin về quyền và nghĩa vụ của bên nhận công nghệ I. [...]

KHÁCH HÀNG