0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG-TRỢ LÝ LUẬT SƯ

Bà Hương từng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ Hà Nội, chuyên ngành tiếng Hàn Quốc và có nhiều năm làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc trước khi gia nhập Lincon

Kinh nghiệm: Với trên 10 năm kinh nghiệm, Bà Hương hiện là chuyên gia trong các lĩnh vực như: Ban hành quy chế hoạt động, nội quy hoạt động của doanh nghiệp, Bà cũng có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến tư vấn thuế và tư vấn dự án đầu tư

Ngôn ngữ: Korean, Vietnamese

2020-04-14T16:36:30+00:00

KHÁCH HÀNG