0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

NGUYỄN HỒNG QUÂN-LUẬT SƯ ĐIỀU HÀNH

Trước khi gia nhập Lincon, ông Quân đã làm việc ở vị trí luật sư tại một công ty tư vấn Hàn Quốc tại Việt Nam và trưởng bộ phận quản lý nhân sự một công ty Nhật Bản có quy mô 100 người.

Kinh nghiệm:
– Tư vấn đăng ký thành công cho một dự án đầu tư lĩnh vực nghiên cứu và chế tạo với tổng mức đầu tư 40 triệu USD vào Việt Nam
– Tư vấn thành công việc yêu cầu cơ quan thuế đánh giá lại cách tính thuế TNCN, giúp nhà đầu tư tiết kiệm 1.5 triệu USD
– Tư vấn cho một dự án góp vốn đầu tư bất động sản vào Việt Nam với giá trị 20 triệu USD
– Tư vấn mua lại dự án thủy điện với giá trị 85 triệu USD

Lĩnh vực tư vấn: Đầu tư, Thuế, Doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ;…

Ngoại ngữ: English; Vietnamese

2020-04-14T16:34:10+00:00

KHÁCH HÀNG