0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Mr. SAITO TATSUYA (CỐ VẤN)-CỐ VẤN

Mr. Saito Tatsuya là sáng lập kiêm tổng giám đốc của Eagle One Enterprise Company, một công ty tư vấn đầu tư, tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn M&A cho các doanh nghiệp Nhật Bản thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Ông Saito còn là cố vấn của JICA và JETRO cho các hoạt động tại Việt Nam của các tổ chức này.

Hiện nay, ông Saito đang là cố vấn chiến lược cho LINCON liên quan đến tư vấn đầu tư, tư vấn M&A và tư vấn quản trị doanh nghiệp.
 .
Ngoại ngữ: Japanese, English, Vietnamese
2018-05-21T16:26:18+00:00

KHÁCH HÀNG