0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en
Thời sự pháp luật 2017-12-05T04:05:58+00:00

THỜI SỰ PHÁP LUẬT

THỜI SỰ PHÁP LUẬT

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Thời sự pháp luật

Một số vấn đề về hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Việt nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thu nhập với hơn 40 nước trên thế giới.
Mục đích ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách: (a) miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt nam cho các đối tượng cư trú của nước ký kết hiệp định; hoặc (b) khấu trừ số thuế mà đối tượng cư trú Việt nam đã nộp tại nước ký kết hiệp định vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Ngoài ra, Hiệp định còn tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế các nước kết trong công tác quản lý thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

Về việc cho phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài trong kinh doanh dịch vụ Logistics tại Việt Nam

Hiện nay, có rất nhiều thông tin cho rằng đến năm 2014, tức là 7 năm sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thị trường dịch vụ Logistics của Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn. Thông tin đó đã gây ra không ít sự hiểu nhầm cho các doanh nghiệp […]

Các bước giải thể doanh nghiệp

I. Quy trình giải thể doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp sẽ phải thực hiện tất cả các bước, với hồ sơ thủ tục như bên dưới đây: 1. Bước 1: Trước thời điểm giải thể 30 ngày, doanh nghiệp ra quyết định giải thể và thông báo […]

Điểm mới của nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

Ngày 15/01/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức […]

TIN TỨC

KHÁCH HÀNG