0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Các dự án đầu tư ra nước ngoài cần phải xin chủ trương của Quốc hội, Chính phủ

Hiện nay, để được phép đầu tư ra nước ngoài thì các nhà đầu tư Việt Nam phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Chúng tôi xin giới thiệu các dự án đầu tư phải xin chủ trương của Quốc Hội, Chính phủ để các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn để dễ dàng xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

 

>> Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện phải có quyết định chủ trương ra nước ngoài

>>Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện phải có quyết định chủ trương

  1. Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

(i) Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;

(ii) Dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây (Trừ các trường hợp được nêu tại mục a):

(i) Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;

(ii) Dự án đầu tư không thuộc trường hợp (i) có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

Xem thêm

>> Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký nước ngoài vào Việt Nam

>> Thủ tục xin cấp đăng ký đầu tư khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài vui lòng liên hệ với chúng tôi

2018-08-18T17:50:44+00:00

KHÁCH HÀNG