0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Đề nghị cấp lại giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế tại Hà Nội

Cấp lại giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế là trường hợp cơ quan nhà nước theo đề nghị của cá nhân, tổ chức có nhu cầu, thực hiện cấp giấy phép với nội dung và hiệu lực tương tự giấy phép đã bị mất, hỏng trong quá trình sử dụng (giấy phép phải còn hiệu lực). Vậy việc đề nghị cấp lại giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế tại Hà Nội được thực hiện như thế nào? Công ty luật Lincon dưới đây xin hướng dẫn về vấn đề này:

Tư vấn mua bán công ty

Thủ tục công bố mỹ phẩm

1. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế 

Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

2. Nộp hồ sơ như thế nào?

Cá nhân, tổ chức kinh doanh nhập khẩu trang thiết bị y tế tại Hà Nội có thể:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Vụ trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế); hoặc

– Gửi qua đường bưu điện

3. Thủ tục thực hiện và xử lý?

Bước 1. Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế nộp hồ sơ tại Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế).

Bước 2. Xử lý hồ sơ

Bộ Y tế có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp lại giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế cho các cá nhân, tổ chức đề nghị

4. Thời hạn xử lý hồ sơ

Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế có trách nhiệm cấp lại giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ

Xem thêm

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phẩn

> Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

2018-08-25T10:18:51+00:00

KHÁCH HÀNG