0912627787

lawyer@lincon.com.vn

 • vi
 • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chi phí thấp nhất

Trong quá trình hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, vì nhu cầu thực hiện dự án, phát triển kinh doanh phải thay đổi phù hợp với biến chuyển của thị trường. Do đó, nhu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là không tránh khỏi. Cụ thể, như thay đổi nhà đầu tư, thay đổi địa chỉ thực hiện dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn hoặc tiếp nhận nhà đầu tư góp vốn mới, thay đổi mục tiêu thực hiện dự án, thay đổi về quy mô dự án, thời hạn góp vốn, tiến độ triển khai dự án, bổ sung các ưu đãi đầu tư…

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một trong những lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty Luật Lincon. Sau đây, Công ty Luật Lincon xin giới thiệu thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để khách hàng dễ nắm rõ hơn về vấn đề này.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Các công việc mà Lincon sẽ thực hiện:

– Tư vấn pháp lý để thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Soạn thảo hồ sơ và hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, đăng ký thông tin đầu tư, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Giải trình về các vấn đề liên quan nhằm mục đích điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới.

Thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

 • Đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, (trừ trường hợp Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế) thì Sở kế hoạch đầu tư có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Đối với trường hợp Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế thì cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh là: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành.

Các thông tin và tài liệu mà khách hàng cần chuẩn bị:

 1. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 2. Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 3. Tài liệu liên quan đến các nội dung điều chỉnh, bao gồm các tài liệu sau:

a) Bản sao CMND, CCCD hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

b) Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý nếu nhà đầu tư là tổ chức;

c) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư;

d) Tài liệu kiên quan đến địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
 • Bước 2. Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Bước 3. Nhận kết quả. Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Thủ tục liên quan:

 1. Thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy đinh của pháp luật thuế;
 2. Khi tuyển dụng lao động Việt Nam đi làm việc, nhà đầu tư cần thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật lao động;
 3. Chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập khác về nước theo quy định của pháp luật đầu tư;
 4. Thực hiện chế độ báo cáo kì tình hình thực hiện dự án

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ

==> Dịch vụ thay đổi giấy phép đầu tư chuyên nghiệp và uy tín

==> Gia hạn tiến độ góp vốn cho nhà đầu tư nước ngoài giá rẻ nhất

==> Thay đổi ngành nghề đầu tư giá rẻ Hà Nội

2019-07-23T11:40:16+00:00

KHÁCH HÀNG