0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện phải có quyết định chủ trương

LINCON xin giới thiệu thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện phải có quyết định chủ trương, cụ thể:

>> Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký nước ngoài vào Việt Nam

>> Thủ tục xin cấp đăng ký đầu tư khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

I. Dự án đầu tư nào cần xin chủ trương của Quốc Hội, Thủ tướng chính phủ?

a.  Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

(i) Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;

(ii) Dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

b.  Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây (Trừ các trường hợp được nêu tại mục a):

(i) Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;

(ii) Dự án đầu tư không thuộc trường hợp (i) có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

II. Lincon sẽ thực hiện các công việc gì?

a.   Tư vấn pháp lý để thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

b.   Soạn thảo hồ sơ và hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài;

c.   Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, đăng ký thông tin đầu tư, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giải trình về các vấn đề liên quan nhằm mục đích xin cấp giấy phép;

d.   Thay mặt khách hàng thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài đến các cơ quan có thẩm quyền liên quan;

e.   Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan cần thiết sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

III. Các thông tin và tài liệu mà khách hàng cần chuẩn bị là gì?

2.1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân a. Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư. Bản sao chứng thực 01
b.  Giấy xác nhận  số dư sổ tiết kiệm; văn bản xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ. Bản sao chứng thực 01
c.  Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư ( chỉ đối với các lĩnh vực đầu tư được quy định cụ thể tại khoản 1 điều 8 NĐ 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài) Bản sao chứng thực 01
d.   Văn bản của cơ quan thuế xác nhận nghĩa vụ nộp thuế (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư) (khách hàng cung cấp hay Lincon sẽ tự thực hiện?) Bản gốc 01
e.   Các thông tin về tên dự án, tổ chức kinh tế ở nước ngoài (nếu có), địa chỉ trụ sở, quy mô dự án, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án… Gửi qua email 01
2.2. Đối với nhà đầu tư là công ty a.   Một trong các tài liệu sau: Giấy chứng nhận thành lập; Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập. Bản sao chứng thực 01
b.   Quyết định đầu tư ra nước ngoài, biên bản họp quyết định đầu tư. Bản sao chứng thực 01
c.   Tài liệu chứng minh năng lực tài chính Bản sao chứng thực
d.   CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện của tổ chức Bản sao chứng thực 01
e.   Các giấy tờ quy định tại mục 2.1 (c), (d), e).


Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài vui lòng liên hệ với chúng tôi

2018-08-18T17:59:17+00:00

KHÁCH HÀNG