0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Giấy phép kinh doanh hàng dệt may cho nhà đầu tư Hàn Quốc

Việt Nam và Hàn Quốc sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, bằng sự nỗ lực chung hai nước đã có những bước phát triển đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, văn hóa, xã hội… Hiện Hàn Quốc là một trong những nước đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực dệt may. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đang là nhà xuất khẩu dệt may lớn nhất vào Hàn Quốc. Những dự án đầu tư trong lĩnh vực dệt may của Hàn Quốc vào Việt Nam thường có nền công nghệ tốt phục vụ cho nhu cầu phát triển mới của thị trường xuất khẩu. Không những thế, thị trường kinh doanh bán lẻ các mặt hàng dệt may của Hàn Quốc trên lãnh thổ Việt Nam cũng rất được ưu chuộng và phát triển. Là công ty chuyên tư vấn cho nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam, Công ty Luật Lincon xin đưa ra hỗ trợ nhà đầu tư Hàn Quốc trong việc xin cấp Giấy phép kinh doanh hàng dệt may trên thị trường Việt Nam, nhằm giúp các nhà đầu tư Hàn Quốc thuận lợi hơn nữa trong việc đầu tư kinh doanh của mình trong lĩnh vực dệt may, cụ thể như sau:

Giấy phép kinh doanh hàng dệt may cho nhà đầu tư Hàn Quốc

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh:

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cụ thể là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) hay các Hiệp định của WTO mà Việt Nam và Hàn Quốc là thành viên, có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, bao gồm các mặt hàng dệt may nên điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh hàng dệt may cho nhà đầu tư Hàn Quốc như sau:

a) Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (một trong số đó là Hiệp định VKFTA);

b) Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

c) Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

2. Bản giải trình có nội dung:

a) Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng theo quy định tại Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP;

b) Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;

c) Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gn nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

d) Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. Tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp tổ chức kinh tế có cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, sau khi nhận vốn góp trở thành tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư; 

3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

4. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

Trình tự cấp Giấy phép kinh doanh: 

1. Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.

2. Số lượng hồ sơ sẽ tùy thuộc vào việc thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép tiến hành kiểm tra việc đáp ứng điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh.

Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Trường hợp đáp ứng đủ điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép tiến hành cấp Giấy phép kinh doanh. Trong một số trường hợp, Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương. 

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép kinh doanh.

6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép kinh doanh. 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ

=>> Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài

=>> Chuyên xin cấp giấy phép bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài giá tốt

=>> Điều chỉnh giấy phép kinh doanh chuyên nghiệp Hà Nội

2019-09-10T11:01:31+00:00

KHÁCH HÀNG