0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam cho bác sỹ nước ngoài chi phí hợp lý

Y tế là lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của con người, của toàn xã hội. Bác sỹ –  một trong những người hành nghề khám, chữa bệnh phải đáp ứng đủ điều kiện pháp luật quy định không chỉ về trình độ chuyên môn, mà còn về sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp để đảm bảo hoàn thành trọn vẹn nhất trách nhiệm đối với cộng đồng. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được cấp chứng chỉ hành nghề mới coi là hoạt động hợp pháp. Tuy nhiên, chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam của bác sỹ là công dân Việt Nam và công dân nước ngoài có sự khác nhau nhất định. Công ty luật Lincon dưới đây xin lưu ý một số điểm về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam cho bác sỹ nước ngoài:

> Hồ sơ và thủ tục quyết toán thuế cho trưởng văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

> Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (cơ sở bán lẻ) Hà Nội

  1. Thành phần hồ sơ
  • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
  • Bản sao văn bằng chuyên môn y;
  • Giấy xác nhận quá trình thực hành;
  • Bản sao hợp lệ giấy phép lao động;
  • Lý lịch tư pháp;
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe;
  • Ảnh 04 x 06

Lưu ý: Bác sỹ là người nước ngoài cần đăng ký ngôn ngữ sử dụng hành nghề khám, chữa bệnh và có giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ đã đăng ký.

Trường hợp ngôn ngữ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh không phải tiếng Việt, bắt buộc phải có phiên dịch đã được cơ quan nhà nước cấp chứng chỉ đủ trình độ phiên dịch trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

    2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam của bác sỹ người nước ngoài do Bộ Y tế tiếp nhận và xử lý.

    3. Thời hạn hoàn thành

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

Trường hợp cần xác minh đối với người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 180 ngày

Nếu không cấp chứng chỉ hành nghề, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ

2018-10-13T11:14:39+00:00

KHÁCH HÀNG