0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Lưu ý khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sỹ nước ngoài tại Hà Nội

Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh là loại giấy tờ bắt buộc đối với người hoạt động trong lĩnh vực này. Pháp luật Việt Nam đặt ra quy định và thủ tục thực hiện cụ thể đối với từng đối tượng. Bao gồm công dân Việt Nam, công dân nước ngoài hay người Việt Nam cư trú tại nước ngoài. Vậy, thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sỹ nước ngoài có điểm gì khác, và cần lưu ý gì?

 

> Hồ sơ, thủ tục kê khai thuế cho Văn phòng đại diện

> Đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh

1. Nếu đã có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài có thể sử dụng không?

Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh là loại giấy tờ chứng minh sự công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đối tượng đáp ứng đủ điều kiện trong lĩnh vực hoạt động. Tuy nhiên, những điều kiện này được đặt ra bởi mỗi quốc gia khác nhau là không giống nhau.

Do đó, bác sỹ nước ngoài dù đã có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài vẫn phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp sẽ có giá trị chứng minh cao hơn nhiều lần cho việc đáp ứng đủ điều kiện về chuyên môn của đối tượng đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh với vai trò bác sỹ.

2. Thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sỹ nước ngoài tại Việt Nam có giống với của bác sỹ là công dân Việt Nam không?

Điều kiện đặt ra đối với bác sỹ là công dân nước ngoài và công dân Việt Nam không giống nhau. Vì khác biệt về các yếu tố liên quan đến công nhận trình độ chuyên môn; quá trình thực hành khám, chữa bệnh;… Do đó, sẽ có sự khác nhau trong yêu cầu về nội dung hồ sơ, quá trình thẩm định và thời gian xử lý.

3. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sỹ nước ngoài?

Bộ Y tế sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị này

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ

2018-10-13T11:48:07+00:00

KHÁCH HÀNG