0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Những lưu ý sau khi đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Hiện nay, để được phép đầu tư ra nước ngoài thì các nhà đầu tư Việt Nam phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, trong đó hồ sơ xin cấp có sự khác nhau giữa nhà đầu tư là cá nhận và nhà đầu tư là tổ chức. Ngoài ra, tùy thuộc vào từng đối tượng của dự án mà nhà đầu tư phải tiến hành xin chủ trương của Quốc Hội, Chính phủ do tính chất của dự án ảnh hương không nhỏ đến kinh tế, xã hội của nước ta.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện phải có quyết định chủ trương

Thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài có sự khác nhau giữa nhà đầu tư là các nhân và nhà đầu tư là doanh nghiệp, ngoài ra thủ tuc đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án cần phải xin chủ trương của Quốc hội, Chính phủ khác với thủ tuc đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không cần phải xin chủ trương của Quốc hội, Chính phủ.

Là một công ty Luật uy tín và có nhiều kinh nghiệm, Lincon đã tư vấn thành công thủ tục xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài.  Chúng tôi xin giới thiệu các lưu ý sau khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài để các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn những công việc cần phải làm sau khi đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Thủ tục liên quan (sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra ngước ngoài):

  1. Thông báo hoạt động đầu tư ra nước ngoài đến các cơ quan có thẩm quyền liên quan;
  2. Mở tài khoản vốn đầu tư tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam và phải đăng ký tại Ngân hàng Nhà Nước theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối;
  3. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy đinh của pháp luật thuế;
  4. Trường hợp tuyển dụng lao động Việt Nam đi làm việc, nhà đầu tư cần thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật lao động;
  5. Chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập khác về nước theo đúng quy định của pháp luật đầu tư;
  6. Thực hiện chế độ báo cáo sau khi được cấp giấy giấy nhận, báo cáo kì tình hình thực hiện dự án.

Xem thêm

>> Các dự án đầu tư ra nước ngoài cần phải xin chủ trương của Quốc hội, Chính phủ

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài vui lòng liên hệ với chúng tôi

2018-08-18T17:37:49+00:00

KHÁCH HÀNG