0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con uy tín tại TP Hồ Chí Minh

Đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con thông thường là hai thủ tục hoàn toàn độc lập. Tuy nhiên, người có yêu cầu có thể kết hợp thực hiện cả hai để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí thực hiện. Thực hiện đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con được đặt trrong trường hợp giữa cha và mẹ không xác lập quan hệ hôn nhân, có nhu cầu nhận con và đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

> Kê khai thuế TNCN của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

>> Xin giấy phép thiết lập mạng xã hội như thế nào?

Công ty luật Lincon xin hướng dẫn về thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con như sau:

1. Người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường, xã có thẩm quyền.

2. Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

– Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận

-Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

3. Hồ sơ đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối

4. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp cơ quan có thẩm quyền ghi nhận, lưu kết quả và cấp Giấy khai sinh và Trích lục nhận cha, mẹ, con cho người yêu cầu.

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ

2018-08-19T01:07:06+00:00

KHÁCH HÀNG