0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó. Nhà đầu tư muốn đầu tư ra nước ngoài cần xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, cụ thể:

> Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án phải có quyết định chủ trương ra nước ngoài

> Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

STT Nội dung Thông tin
1 Các công việc mà Lincon sẽ thực hiện

a.  Tư vấn pháp lý để thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

b.  Soạn thảo hồ sơ và hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài;

c.  Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, đăng ký thông tin đầu tư, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giải trình về các vấn đề liên quan nhằm mục đích xin cấp giấy phép;

d.  Thay mặt khách hàng thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài đến các cơ quan có thẩm quyền liên quan;

e.  Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan cần thiết sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

2 Trình tự thực hiện

Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

3 Các thông tin và tài liệu mà khách hàng cần chuẩn bị

Danh mục

Tính pháp lý

Số lượng

2.1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân a. Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư. Bản sao chứng thực 01
b. Văn bản xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ; Bản sao chứng thực 01
c. Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư ( chỉ đối với các lĩnh vực đầu tư được quy định cụ thể tại khoản 1 điều 8 NĐ 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài) Bản sao chứng thực 01
d.   Văn bản của cơ quan thuế xác nhận nghĩa vụ nộp thuế (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư) (khách hàng cung cấp hay Lincon sẽ tự thực hiện?) Bản gốc 01
e.   Các thông tin về tên dự án, tổ chức kinh tế ở nước ngoài (nếu có), địa chỉ trụ sở, quy mô dự án, vốn đầu tư… Gửi qua email 01
2.2. Đối với nhà đầu tư là công ty a.  Một trong các tài liệu sau: Giấy chứng nhận thành lập; Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập. Bản sao chứng thực 01
b.  Quyết định đầu tư ra nước ngoài, biên bản họp quyết định đầu tư Bản sao chứng thực 01
c.    CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện của tổ chức (kèm theo văn bản ủy quyền nếu là đại diện theo ủy quyền) Bản sao chứng thực 01
d.   Các giấy tờ quy định tại mục 2.1 (b), (c), (d), e).
4 Thời gian hoản thành Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài : 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ;
5 Kết quả Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
6

Thủ tục liên quan (sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài)

a.   Thông báo hoạt động đầu tư ra nước ngoài đến các cơ quan có thẩm quyền liên quan;

b.  Mở tài khoản vốn đầu tư tại tổ chức tín dụng được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng nhà nước;

c.   Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh sinh quan đến dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy đinh của pháp luật thuế;

d.   Trường hợp tuyển dụng lao động Việt Nam đi làm việc, nhà đầu tư cần thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật lao động;

e.   Chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập khác về nước theo đúng quy định của pháp luật đầu tư;

f.     Thực hiện chế độ báo cáo sau khi được cấp giấy giấy nhận, báo cáo kì tình hình thực hiện dự án.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài vui lòng liên hệ với chúng tôi

2018-08-18T17:53:42+00:00

KHÁCH HÀNG