Consultancy 2017-11-23T08:04:34+00:00

GIỚI THIỆU

Giới thiệu chung

Giá trị và tầm nhìn

Đội ngũ

Logo

Tuyển dụng nhân viên SEO

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn

Hạn mức đất và thủ tục xin giao đất trồng cây hằng năm/ nuôi trồng thủy sản/ làm muối đối với hộ gia đình, cá nhân sống ngoài khu vực Đông Nam Bộ và ĐBSCL

Gia đình tôi hiện đang sống tại một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. Nay gia đình tôi muốn xin giao đất trồng cây hằng năm/ đất nuôi trồng thủy sản/ đất làm muối không thu tiền sử dụng đất. Xin luật sư tư vấn giúp tôi về diện tích đất tối đa mà gia đình tôi có thể được cấp và trình tự, thủ tục xin giao đất. Tôi xin chân thành cảm ơn.

EMPLOYEES SUE COMPANY: COCA-COLA WAS SUED

Analyzing the case of the Employee suing NGK Coca-Cola Co., Ltd below the legal perspective between the Labor Code 2012 and the Labor Code 2019. Clearing the mistakes of Coca-Cola in terminating the Labor Contract with employees. Protect the interests of employees.

Handling method in case employer does not pay compulsory social insurance for foreign employees

According to the prevailing law of Vietnam, compulsory social insurance […]

THE NORMAL RETIREMENT AGE UNDER THE CURRENT LABOR CODE OF VIETNAM

Currently, the normal retirement age of employees is specified in […]

THE ISSUE OF PAYING SALARIES WHEN EMPLOYEES SUSPEND THE PERFORMANCE OF LABOR CONTRACTS

Salary is one of the top concerns for employees when […]

THE PROVISIONS ON MATERNITY LEAVE FOR FEMALE EMPLOYEES UNDER THE LABOR CODE 2019

When pregnant and giving birth, female employees will suffer a […]

REGULATIONS ON THE FULLY PAID DAYS OFF IN THE LABOR CODE 2019

When taking leave without performing a labor contract for a […]

OBLIGATIONS OF EMPLOYERS WHEN HAVING ILLEGAL UNILATERAL TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACTS

When implementing employment contracts, due to some objective or subjective […]

OBLIGATIONS OF EMPLOYERS WHEN HAVING CHANGES IN STRUCTURE, TECHNOLOGY OR DUE TO ECONOMIC REASONS

During the implementation of a labor contract, the employers may […]

TIN TỨC

KHÁCH HÀNG