0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Các ngành nghề kinh doanh yêu cầu Chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hội nghề nghiệp cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp để hoạt động trong một ngành nghề nào đó. chứng chỉ hành nghề

Yêu cầu về chứng chỉ hành nghề là bắt buộc đối với một số ngành nghề kinh doanh nhằm đảm bảo trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, chứng chỉ hành nghề

tăng tính chịu trách nhiệm của cả cá nhân và doanh nghiệp. Cụ thể:

STT NGÀNH NGHỀ CHỨNG CHỈ CHỨC DANH CẦN CHỨNG CHỈ SỐ LƯỢNG
01 Kinh doanh dịch vụ pháp lý Chứng chỉ hành nghề Luật sư Người đứng đầu tổ chức hoặc thành viên của Công ty luật hợp danh 01
02 Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm Chứng chỉ hành nghề Bác Sỹ, Y, Dược Trưởng Phòng Khám, Chủ cơ sở 01
03 Dịch vụ khám chữa bệnh y học cổ truyền tư nhân Chứng chỉ hành nghề bác sĩ y học cổ truyền Trưởng Phòng Khám, Chủ cơ sở 01
04 Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y Chứng chỉ hành nghề thú y Chức danh quản lý 01
05 Sản xuất, mua bán thuốc thú y; thú y thủy sản Chứng chỉ hành nghề thú y Chức danh quản lý 01
06 Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (trong trường hợp không ủy quyền) Chứng chỉ đại diện sở hữu công nghiệp Giám đốc 01
07 Dịch vụ kiểm toán Chứng chỉ hành nghề kiểm toán Giám đốc và Người quản lý 03
08 Dịch vụ kế toán Chứng chỉ kế toán trưởng Giám đốc và Người quản lý 02
09 Giám sát thi công xây dựng công trình Chứng chỉ giám sát Chức danh quản lý 01
10 Khảo sát xây Chứng chỉ khảo sát Chức danh quản lý 01
11 Thiết kế xây dựng công trình Chứng chỉ thiết Kế Chức danh quản lý 01
12 Dịch vụ môi giới bất động sản Chứng chỉ môi giới Chức danh quản lý 01
13 Dịch vụ định giá bất động sản Chứng chỉ định giá Chức danh quản lý 02
14 Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản – chức năng môi giới Chứng chỉ môi giới Chức danh quản lý 02
15 Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản – chức năng định giá Chứng chỉ định giá Chức danh quản lý 02
16 Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; Chứng chỉ hành nghề thuốc bảo vệ thực vật Chức danh quản lý 01
17 Dịch vụ làm thủ tục về thuế chứng chỉ hành nghề Chức danh quản lý 02
18 Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải Chứng chỉ thiết kế phương tiện vận tải Chức danh quản lý 01
19 Hoạt động xông hơi khử trùng Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng Chức danh quản lý 01
20 Tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 1 Chứng chỉ tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 1 Chức danh quản lý 05
21 Tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 2 Chứng chỉ tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 2 Chức danh quản lý 03 Chứng chỉ hạng 2 hoặc 01 Chứng chỉ hạng 1
22 Đấu giá tài sản Chứng chỉ hành nghề đấu giá Chức danh quản lý 01

 

Căn cứ pháp lý:

– Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009

– Luật Xây dựng 2014

– Luật Kiểm toán độc lập 2011

– Luật Kinh doanh bất động sản 2014

– Nghị định 17/2010/NĐ-CP

– Nghị định 129/2014/NĐ-CP

– ….

Thông tin chi tiết xin vui lòng: Liên Hệ

Các bài viết khác

=> Thủ Tục Sáp Nhập Doanh Nghiệp

=> Các Nghĩa Vụ Đối Với Người Lao Động Khi Sáp Nhập Doanh Nghiệp

=> Trình Tự Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Thiết Lập Mạng Xã Hội

2020-04-27T11:13:16+00:00

KHÁCH HÀNG