0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Các Ngành Nghề Kinh Doanh Yêu Cầu Ký Quỹ

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ. ngành nghề kinh doanh yêu cầu ký quỹ

Hiện nay, có nhiều ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải ký quỹ, số tiền ký quỹ nhằm đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với những người có liên quan và trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ. Cụ thể: ngành nghề kinh doanh yêu cầu ký quỹ

STT NGÀNH NGHỀ MỨC KÝ QUỸ
1 Kinh doanh lữ hành nội địa 100 triệu đồng
2 Kinh doanh lữ hành quốc tế (chỉ đón khách nước ngoài) 250 triệu đồng
3 Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách Du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách Du lịch ra nước ngoài 500 triệu đồng
4 Kinh doanh dịch vụ việc làm 300 triệu đồng
5 Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động 2 tỷ đồng
6 Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động ở nước ngoài 1 tỷ đồng
7 Dịch vụ kiểm toán 5 tỷ đồng
8 Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công nghiệp 5 tỷ đồng
9 Bán hàng đa cấp Tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng
10 Sản xuất phim 200 triệu đồng

 

Căn cứ pháp lý:

– Luật Du lịch 2017

– Nghị định 126/2007/NĐ-CP

– Nghị định 17/2012/NĐ-CP

– Nghị định 52/2014/NĐ-CP

– Nghị định 168/2017/NĐ-CP

– Nghị định 40/2018/NĐ-CP

– Nghị định 130/2018/NĐ-CP

– Nghị định 142/2018/NĐ-CP

– Nghị định 29/2019/NĐ-CP

Thông tin chi tiết xin vui lòngLiên Hệ

Các bài viết khác

=> Thủ Tục Sáp Nhập Doanh Nghiệp

=> Các Nghĩa Vụ Đối Với Người Lao Động Khi Sáp Nhập Doanh Nghiệp

=> Các ngành nghề kinh doanh yêu cầu Chứng chỉ hành nghề

2020-04-27T11:18:13+00:00

KHÁCH HÀNG