0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Công chứng di chúc miệng

Trả lời:
Về trường hợp của bạn, tôi xin được trả lời như sau:
1. Điều kiện có hiệu lực của di chúc miệng
Theo Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2005, di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của người để lại di chúc khi gặp tai nạn bất ngờ, ốm đau, bệnh tật… và để có hiệu lực thì cần đáp ứng hai điều kiện sau:
– Phải được ít nhất 2 người làm chứng và ngay sau đó cùng ghi chép lại, ký tên hoặc điểm chỉ. (Lưu ý: hai người làm chứng không thuộc bất kỳ hàng thừa kế nào, cũng không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đối với di sản thừa kế)
– Phải được công chứng trong vòng 5 ngày.
Bởi bạn không đưa ra cho tôi về mốc thời gian cụ thể nên bạn cần căn cứ theo những điều kiện trên để xác định di chúc miệng bố bạn để lại có hiệu lực hay không? Và cần đặc biệt lưu ý về thời hạn công chứng là 5 ngày. Trường hợp di chúc miệng nói trên chưa đáp ứng được về điều kiện công chứng, bạn cần tiến hành công chứng di chúc theo thủ tục được nêu dưới đây.
2. Thủ tục công chứng
2.1 Hồ sơ bao gồm:
– Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu);
– Bản ghi chép lại di chúc miệng của người làm chứng (bản chính);
– Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người đi công chứng (thường là những người được thừa kế)
2.2 Cơ quan tiếp nhận: phòng công chứng cấp huyện trở lên/ Ủy ban nhân dân cấp huyện
2.3 Thời hạn: không quá 02 ngày với những vụ việc đơn giản, không quá 10 ngày với những vụ việc phức tạp
2.4 Lệ phí: theo quy định của phòng công chứng, cơ quan có thẩm quyền cấp huyện.
2017-11-08T04:17:27+00:00

KHÁCH HÀNG