0912627787

lawyer@lincon.com.vn

 • vi
 • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Điều Kiện Bảo Đảm An Toàn Thực Phẩm

An toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm là những quy chuẩn kỹ thuật và những quy định khác đối với thực phẩm. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm mục đích bảo đảm thực phẩm an toàn đối với sức khỏe, tính mạng con người. Với mỗi loại thực phẩm đều có các quy định riêng về điều kiện bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển, bảo quản, tiêu thụ, …

Để quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn về các điều kiện này, Công ty Lincon xin được tư vấn chi tiết như sau:

Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm

 1. Điều kiện chung về bảo đảm an toàn thực phẩm

Thực phẩm cần đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với mỗi loại, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú ý, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.

Tùy từng loại thực phẩm, ngoài các quy định trên, thực phẩm còn phải đáp ứng một hoặc một số quy định sau đây:

 1. Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh;
 2. Quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm;
 3. Quy định về bảo quản thực phẩm.
 1. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tươi sống
 1. Tuân thủ các điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm;
 2. Bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm;
 3. Có chứng nhận vệ sinh thú y của cơ quan thú y có thẩm quyền đối với thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ động vật theo quy định của pháp luật về thú y.
 1. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đã qua chế biến
 1. Tuân thủ các điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm;
 2. Nguyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm phải bảo đảm an toàn và giữ nguyên các thuộc tính vốn có của nó, các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không được tương tác với nhau để tạo ra các sản phẩm gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người;
 3. Thực phẩm đã qua chế biên bao gói sẵn phải đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.
 1. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng
 1. Tuân thủ các điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm;
 2. Nguyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm phải bảo đảm an toàn và giữ nguyên các thuộc tính vốn có của nó, các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không được tương tác với nhau để tạo ra các sản phẩm gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người;
 3. Chỉ được tăng cường vi chất dinh dưỡng là vitamin, chất khoáng, chất vi lượng vào thực phẩm với hàm lượng bảo đảm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người và thuộc Danh mục quy định.
 1. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm chức năng
 1. Tuân thủ các điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm;
 2. Có thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của thành phần tạo nên chức năng đã công bố;
 3. Thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường phải có báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm.
 1. Điều kiện bải đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen
 1. Tuân thủ các điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm;
 2. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn đối với sức khỏe con người và môi trường.
 1. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đã qua chiếu xạ
 1. Tuân thủ các điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm;
 2. Thuộc Danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ;
 3. Tuân thủ quy định về liều lượng chiếu xạ.
 1. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
 1. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;
 2. Có hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn hoặc tài liệu đính kèm trong mỗi đơn vị sản phẩm bằng tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo xuất xứ sản phẩm;
 3. Thuộc danh mục phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh;
 4. Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.
 1. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
 1. Sản xuất từ nguyên liệu an toàn, bảo đảm không thôi nhiễm các chất độc hại, mùi vị lạ vào thực phẩm, bảo đảm chất lượng thực phẩm trong thời hạn sử dụng;
 2. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
 3. Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.

Mọi thắc mắc, yêu cầu tư vấn và thực hiện thủ tục xin vui lòng Liên hệ!

Căn cứ pháp lý:

 Luật an toàn thực phẩm_ Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH

Bài viết khác liên quan:

=> Thủ tục xin Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

=> Thủ tục xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho kho thực phẩm

2020-03-03T15:17:25+00:00

KHÁCH HÀNG