0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Hạn mức đất và thủ tục xin giao đất trồng cây hằng năm/ nuôi trồng thủy sản/ làm muối đối với hộ gia đình, cá nhân sống ngoài khu vực Đông Nam Bộ và ĐBSCL

Trả lời:
Để được giao đất trồng cây hằng năm/ đất nuôi trồng thủy sản/ đất làm muối mà không thu tiền sử dụng đất thì theo quy định phải đáp ứng được điều kiện về hạn mức giao đất và phải tiến hành các thủ tục xin giao đất theo quy định. Cụ thể:
1. Về hạn mức giao đất:
Theo quy định tại điểm b, Khoản 1 điều 129 Luật đất đai 2013 thì: hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không thuộc khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Longkhông quá 02 héc ta.
2.   Trình tự, thủ tục 
Hồ sơ
Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ xin giao đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản/ đất làm muối không thu tiền sử dụng đất như sau:
– Người xin giao đất nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
+ Đơn xin giao đất theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT
+ Trích lục bản đồ địa chính thửa  đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.
– Phòng Tài nguyên và môi trường lập hồ sơ trình UBND cấp huyện gồm:
+ Hồ sơ của người xin giao đất;
+ Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất;
+ Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định giao đất (Mẫu số 02) ban hành kèm theo  Thông tư 30/2014/TT-BTNMT
Thời gian Không quá 20 ngày (Điều 61, Nghị định 43/2014/NĐ-CP)
Thẩm quyền giải quyết Phòng tài nguyên môi trường cấp huyện (Điểm b Khoản 1 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)
Phí, lệ phí Theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.
Cơ quan có thẩm quyền giao đất UBND cấp huyện (Khoản 2 Điều 59 Luật đất đai)
Để chắc chắn việc xin giao đất là hợp pháp thì anh/ chị có thể tìm hiểu thêm thông tin tại cơ quan nhà đất có thẩm quyền về quản lý đất đai như cơ quan địa chính xã, phòng tài nguyên và môi trường.
2017-11-08T10:12:48+00:00

KHÁCH HÀNG