0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Lối đi chung-quyền đi qua bất động sản liền kề

Trả lời:
Trường hợp của gia đình bạn thuộc vấn đề về lối đi chung được quy định tại Điều 275 Bộ luật Dân sự. Theo đó, vấn đề của bạn sẽ được giải đáp như sau:
Pháp luật quy định rằng: “Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó. Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thoả thuận khác.” Phần đất của gia đình bạn nằm sâu trong ngõ nhỏ, do vậy, ngõ nhỏ trở thành lối đi lại duy nhất, thuận tiện nhất của gia đình nhà bạn. Do vậy, gia đình nhà bạn sẽ có quyền sử dụng ngõ nhỏ đó vào mục đích đi lại, nhưng kèm theo đó là một số lưu ý nhất định về vấn đề “đền bù”. Từ khía cạnh này, vấn đề về ngõ đi chung của gia đình bạn có thể thuộc một trong các trường hợp sau:
1. Ngõ đi chung thuộc sở hữu của hộ gia đình có đất nằm ở đầu ngõ nhỏ: trường hợp phần ngõ nhỏ này được trích ra từ phần đất của gia đình nhà họ, họ hoàn toàn có quyền yêu cầu gia đình bạn một khoản “đền bù” tương xứng để đổi lại quyền sử dụng lối đi chung đó. Tuy nhiên, gia đình bạn cũng cần xem xét đến vấn đề: Liệu quyền đi lại qua ngõ đi chung trên đã được thỏa thuận trước đó với người chủ trước của mảnh đất hay chưa? Bởi quyền sử dụng lối đi chung được gắn liền với quyền sử dụng bất động sản, được duy trì như quyền sở hữu bất động sản và sẽ được chuyển giao qua mua bán bất động sản.
2. Ngõ đi chung không thuộc sở hữu của hộ gia đình nói trên: theo đó, ngõ đi chung có thể thuộc quyền sở hữu, quản lý của UBND xã, phường hoặc là lối đi chung thuộc sở hữu chung của tất cả các hộ gia đình trong ngõ (được hình thành từ việc mỗi nhà cắt đất ra để phục vụ đi lại). Theo đó, hộ gia đình nói trên không có quyền yêu cầu gia định bạn trả phí để được sử dụng mảnh đất đó. Gia đình bạn có thể xin ý kiến từ UBND xã để sử dụng ngõ đi chung đó một cách hợp pháp (nếu ngõ đi chung thuộc quản lý của UBND xã) hoặc theo cách thức tương tự, trả một khoản tiền tương xứng cho các hộ gia đình (nếu ngõ đi chung là do các hộ tự cắt đất tạo thành) để đạt được quyền sử dụng ngõ đi chung.
2017-11-08T04:26:38+00:00

KHÁCH HÀNG