0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

Trả lời:
Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ”, điều này được ghi nhận tại Điều 37. Theo đó, trường hợp này, hàng xóm  chị đã có những hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của chị. Và theo quy định của pháp luật, hàng xóm chị sẽ bị buộc chấm dứt hành vi tung tin đồn nói trên, bị buộc xin lỗi, cải chính công khai và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. (Điều 9 Bộ luật Dân sự năm 2005)
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp của chị được pháp luật quy định tại Khoản 2 Điều 307 Bộ luật Dân sự năm 2005 như sau:
“Người gây thiệt hại về tinh thần cho người khác do xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người đó thì ngoài việc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai còn phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại.”
Và để chấm dứt hành vi này, chị có thể viết đơn tố cáo gửi lên Ủy ban nhân dân phường/xã để cơ quan có thẩm quyền buộc hàng xóm chị thực hiện các nghĩa vụ nói trên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị.
2017-11-08T04:20:20+00:00

KHÁCH HÀNG