0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Thay đổi họ, tên cho con

Trả lời:
Trường hợp của anh, do đứa bé là con riêng của vợ anh vơi người chồng trước nên muốn cháu mang họ của anh thì anh phải tiến hành theo 2 bước sau đây:
1. Thủ tục nhận đứa bé làm con nuôi
Được tiến hành theo hướng dẫn tại link sau
2. Thủ tục đổi họ cho cháu bé
Chủ thể tiến hành: chính anh (Điều 24 Luật nuôi con nuôi năm 2010) hoặc ủy quyền cho người khác (Điều 10 Nghị định 158/2005/NĐ-CP)
2.1 Hồ sơ bao gồm (Điều 38 Nghị định 158/2005/NĐ-CP)
– Tờ khai (theo mẫu);
– Bản chính Giấy khai sinh của cháu bé;
– Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch (như hộ khẩu, Giấy chứng nhận nuôi con nuôi nói trên).
2.2 Thẩm quyền: Ủy ban nhân dân cấp xã (Điều 37 Nghị định 158/2005/NĐ-CP)
2.3 Thời hạn: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần xác minh thì thời hạn này sẽ được kéo dài thêm không quá 05 ngày.
2017-11-08T03:33:04+00:00

KHÁCH HÀNG