0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Thủ Tục Bổ Sung, Thay Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh

Doanh nghiệp khi muốn bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh cần tuân thủ pháp luật về doanh nghiệp và các luật khác liên quan.

I. Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, bao gồm:

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( Tải về tại đây);
  2. Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần) về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  3. Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  4. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (nếu có);

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tới Cổng thông tin quốc gia – Sở Kế hoạch và Đầu tư (https://dangkykinhdoanh.gov.vn/).

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo hồ sơ hợp lệ hoặc cần sửa đổi, bổ sung

Bước 4: Hồ sơ online sau khi được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ phải bản cứng (hồ sơ giấy) đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Lưu ý: Doanh nghiệp thực hiện bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh theo mã ngành kinh tế mới tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

II. Thời hạn, thời gian đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh

Các cá nhân, tổ chức thay đổi ngành nghề kinh doanh phải thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày (tính từ thời điểm có thay đổi). Nếu trong thời hạn này, cá nhân, tổ chức không gửi thông báo sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

  1. Quá thời hạn 01 – 30 ngày doanh nghiệp bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000
  2. Quá thời hạn 31 – 90 ngày doanh nghiệp bị phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000
  3. Quá thời hạn từ 91 ngày trở lên bị phạt từ 2.000.000 đến 5.000.000

Trong khoảng thời gian 3 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét và thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của doanh nghiệp. Nếu các hồ sơ mà doanh nghiệp chuẩn bị không đáp ứng yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo cần sửa đổi, bổ sung. Lúc này, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh và gửi lại trong thời hạn 3 ngày làm việc.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2014

– Nghị định 50/2016/NĐ-CP

–  Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

– Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Thông tin chi tiết xin vui lòngLiên Hệ

Các bài viết khác

=> Thủ Tục Sáp Nhập Doanh Nghiệp

=> Các Nghĩa Vụ Đối Với Người Lao Động Khi Sáp Nhập Doanh Nghiệp

=> Các Ngành Nghề Kinh Doanh Yêu Cầu Ký Quỹ

2020-04-27T11:44:30+00:00

KHÁCH HÀNG