0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Thủ tục khai nhận thừa kế khi không có di chúc hợp pháp

Trả lời:
Trường hợp của anh, để tiến hành chia thừa kế cần thực hiện các thủ tục sau:
1. Thực hiện thủ tục khai nhận thừa kế

1.1 Hồ sơ gồm:
– Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu);
– Văn bản khai nhận di sản;
– Chứng minh thư nhân dân (bản sao) của người tiến hành khai nhận thừa kế;
– Giấy tờ kê khai di sản của người chết, trường hợp di sản để lại là các tài sản có đăng ký: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký xe máy, tàu bay, tàu biển…;
– Giấy chứng tử của bố anh;
– Giấy tờ chứng minh quan hệ của anh em anh với bố anh như giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch có công chứng…; kèm theo cam đoan và chịu trách nhiệm không bỏ sót người thừa kế theo pháp luật, trừ trường hợp không thể biết có người thừa kế khác theo pháp luật;
– Văn bản từ chối nhận di sản (nếu có).
Lưu ý: việc khai nhận thừa kế phải có mặt của đầy đủ các người thừa kế, trường hợp không có mặt đầy đủ thì không thể thực hiện thủ tục này. Khi đó, các bên có liên quan có thể yêu cầu Tòa án nhân dân cấp huyện tiến hành chia thừa kế cho các bên. Thời hạn để khởi kiện chia thừa kế là 10 năm kể từ ngày mở thừa kế.
1.2 Cơ quan tiếp nhận
Phòng công chứng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi cư trú/ Ủy ban nhân dân cấp huyện.
1.3 Trình tự thực hiện
Phòng công chứng tiến hành niêm yết công khai tại UBND xã  nơi Đăng ký thường trú của người để lại di sản. Nếu không có nơi thường trú thì niêm yết tại UBND nơi tạm trú. Nếu không xác định được cả nơi thường trú và tạm trú thì niêm yết tại nơi có bất động sản của người để lại di sản.
1.4 Thời gian
       15 ngày (trên thực tế là 30 ngày)
1.5 Lệ phí
– Phòng công chứng: tùy theo mức giá quy định của từng nơi
– Ủy ban nhân dân cấp huyện: tùy theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
1.6 Kết quả
Nếu không có khiếu nại, tố cáo thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thừa kế, lập văn bản khai nhận thừa kế.
2. Các bên tiến hành chia thừa kế theo pháp luật.
Việc chia thừa kế sẽ được tiến hành theo những thỏa thuận trong văn bản khai nhận thừa kế, với những tài sản đã được ghi nhận trong đó.
2017-11-08T04:24:54+00:00

KHÁCH HÀNG