0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Thừa kế với tài sản chung-riêng của vợ chồng

Trả lời:
1. Về vấn đề chia tài sản sau khi chồng chị mất
Sau khi chồng chị mất, có 2 trường hợp có thể xảy ra như sau: chồng chị có để lại di chúc và chồng chị không để lại di chúc.
1.1 Trường hợp chồng chị có để lại di chúc
Việc chia tài sản thừa kế của chồng chị sẽ được tiến hành theo nội dung của di chúc. Tuy nhiên, trường hợp chị không có tên trong di chúc của chồng chị, chị vẫn được hưởng ít nhất 2/3 của một suất thừa kế được chia theo pháp luật (Điều 669 Bộ luật Dân sự năm 2005).
1.2 Trường hợp chồng chị không để lại di chúc
Trường hợp này, tài sản thừa kế của chồng chị sẽ được tiến hành chia theo pháp luật. Theo quy định tại Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì phần tài sản đó sẽ được chia đều cho: chị, 02 con riêng của chồng chị, bố mẹ đẻ của chồng chị.
2. Về phần tài sản đứng tên chị
Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định, tài sản có trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung. Và tài sản chung sẽ được chia đôi để tiến hành chia thừa kế trong trường hợp vợ/chồng chết. Chỉ có tài sản riêng thì được tùy quyền để lại di chúc. Do vậy, để có thể lập di chúc để lại toàn bộ phần tài sản nói trên cho con mình, chị cần đưa ra được những chứng cứ chứng minh rằng, tài sản nói trên là tài sản riêng của chị. Chị có thể căn cứ theo Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, và chứng minh theo hai hướng sau: tài sản nói trên là tài sản được chia riêng cho chị theo thủ tục chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân hoặc đó là tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của chị.
2020-01-11T10:20:19+00:00

KHÁCH HÀNG