0912627787

lawyer@lincon.com.vn

 • vi
 • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Trách nhiệm của Bộ, Ngành trong việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Theo chỉ đạo của Chính phủ, sự thống nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ, từng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có các trách nhiệm riêng để góp phần quản lý về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên phạm vi cả nước. Trách nhiệm chung của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực được quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007 và trách nhiệm cụ thể của từng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực được hướng dẫn theo Nghị định 132/2008/NĐ-CP và Nghị định  74/2018/NĐ–CP.

 1. Trách nhiệm của Bộ Y tế

– An toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nước uống, nước sinh hoạt, nước khoáng thiên nhiên và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng các thực phẩm này (trừ dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương);…

– Máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

– Thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm;

– Trang thiết bị, công trình y tế.

 1. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Giống cây trồng nông nghiệp; giống cây trồng lâm nghiệp; giống vật nuôi; giống thủy sản;

– Phân bón; thuốc bảo vệ thực vật; thuốc thú y; thức ăn chăn nuôi, thủy sản;

– Hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật dùng để xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản;…

 1. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải

– Các loại phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá) và trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải; phương tiện thiết bị thăm dò, khai thác trên biển;

– Máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;…

 1. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng

– Công trình xây dựng dân dụng, nhà ở và công sở;

– Vật liệu xây dựng;

– Kiến trúc, quy hoạch xây dựng bao gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, quy hoạch xây dựng các cửa khẩu biên giới quốc tế quan trọng;…

 1. Trách nhiệm của Bộ Công thương

 – Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp;

– Sản phẩm cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng; sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác theo quy định của pháp luật; thiết bị điện, điện tử dùng trong công nghiệp;…

 1. Trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

– Máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

– Các sản phẩm đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;…

 1. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

– Sản phẩm báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính và chuyển phát;

– Sản phẩm quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin;…

 1. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Tài nguyên, khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc bản đồ; môi trường, biến đổi khí hậu và viễn thám; dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 1. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo và tài liệu hướng dẫn giáo viên;

– Thiết bị dạy học, cơ sở vật chất, đồ chơi cho trẻ em trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật;

– Dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

 1. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

 – Các sản phẩm liên quan đến dự trữ quốc gia, kinh doanh xổ số, hoạt động chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế, thẩm định giá, hải quan;

 1. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

– Công trình thể thao; trang thiết bị luyện tập, thi đấu của các cơ sở thể dục thể thao và của các môn thể thao; quảng cáo ngoài trời thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định hiện hành;

 1. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

– Tiền tệ, hoạt động ngân hàng, các thiết bị chuyên dùng cho ngân hàng;

 1. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

– Phương tiện, trang thiết bị quân sự, vũ khí đạn dược, khí tài, sản phẩm phục vụ quốc phòng, công trình quốc phòng không thuộc đối tượng bí mật quốc gia;

– Các sản phẩm đặc thù về an toàn, an ninh trong lĩnh vực quân sự quốc phòng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

 1. Trách nhiệm của Bộ Công an

– Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí đạn dược, khí tài vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trừ trường hợp quy định tại Điểm n Khoản này và các loại sản phẩm khác sử dụng cho lực lượng công an nhân dân không thuộc đối tượng bí mật quốc gia;

– Dịch vụ trong lĩnh vực an ninh.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

– Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

– Nghị định 74/2018/NĐ–CP

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: http://linconlaw.vn

2020-01-31T17:16:48+00:00

KHÁCH HÀNG