0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn về phân chia tài sản thừa kế

Câu hỏi: (phân chia tài sản thừa kế)
Thưa luật sư !
Gia đình tôi có 5 chị em (3 gái, hai trai), chúng tôi đã trưởng thành, lấy vợ chồng cả. Mẹ tôi mới mất, bố tôi lấy vợ khác. Người vợ của bố tôi có một đứa con riêng 12 tuổi, hiện về sống cùng bố tôi. Tài sản của bố mẹ tôi trước kia có một căn nhà cấp 5 (5 gian) khá đầy đủ tiện nghi và khoảng 2 sào đất thổ cư. Hỏi khi bố tôi mất, tài sản của bố tôi chia như thế nào? Người vợ của bố tôi được hưởng những gì? Con riêng của vợ bố tôi có được nhận tài sản của bố tôi không?
 Trả lời:

1. Về việc chia tài sản khi bố anh mất

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc phân chia tài sản thừa kế do người chết để lại sẽ được căn cứ dựa trên việc người chết có để lại di chúc hay không. Trường hợp người chết đi có để lại di chúc thì việc phân chia tài sản sẽ được chia theo di chúc đó. Trường hợp không có di chúc, việc phân chia sẽ được tiến hành theo pháp luật.

Việc phân chia di sản theo pháp luật sẽ theo thứ tự sau đây (theo Điều 676 BLDS 2005):

+ Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

+ Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
+ Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Khi bố anh mất, nếu không để lại di chúc thì trên cơ sở nguyên tắc nêu trên, 5 anh chị em anh và người vợ riêng của bố anh vẫn là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất để được chia trong tài sản bố anh để lại. Do vậy, các anh chị em anh và người vợ mới của bố anh sẽ được hưởng phần thừa kế bằng nhau trong số di sản mà bố anh để lại.

2. Vợ mới của bố anh sẽ được nhận những gì?

Theo phân tích trên đây, vợ mới của bố anh sẽ được nhận thừa kế trong số di sản mà bố anh để lại. Nhưng cũng cần lưu ý rằng, ngoài phần di sản đó, vợ mới của bố anh cũng sẽ được chia ½ tài sản trong khối tài sản chung của vợ chồng giữa bố anh và người vợ mới này.

Tài sản sản chung của vợ chồng được xác định như sau (theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000):

Điều 27. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thỏa thuận.

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất.

2. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung.

3. Việc nhận di sản của con riêng của vợ bố anh

Con riêng của mẹ kế anh thì không thuộc diện thừa kế theo hàng thừa kế được pháp luật quy định, nhưng trường hợp con riêng mà đáp ứng các điều kiện: có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con với bố anh; thì được thừa kế di sản của nhau theo quy định tại Điều 679 Bộ luật dân sự năm 2005, cụ thể:

Điều 679. Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế 
Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 676 và Điều 677 của Bộ luật này.

Theo đó, người con riêng này cũng có thể nhận thừa kế ngang bằng với mức mà anh chị em anh có thể nhận trong tương lai.

2019-12-19T14:50:42+00:00

KHÁCH HÀNG