0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn về quyền trổ cửa sổ

Trả lời:
1. Quy định của pháp luật về hạn chế quyền trổ cửa sổ
1.1. Theo quy định tại Điều 271 Bộ luật Dân sự năm 2005 về hạn chế quyền trổ cửa sổ thì: “Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng”
Theo đó, chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa sổ, lỗ thông hơi, lỗ thông gió theo quy định sau: Từ tầng hai (lầu một) trở lên, trên các bức tường cách ranh giới đất với công trình bên cạnh không được mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi (chỉ được mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi trên các bức tường cách ranh giới đất với nhà bên cạnh ít nhất 2m). Khi mở cửa cần có biện pháp tránh tia nhìn trực tiếp vào nội thất nhà bên cạnh” (Theo điểm 1, Khoản 7.12.2, Điều 7.12  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam-phần quy định về kiến trúc đô thị, ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
1.2. Tại điểm 3, khoản 7.12.2, Điều 7.12 còn nêu: “Nếu trường hợp có thoả thuận được mở cửa thì trên bức tường xây cách ranh giới đất dưới 2m có thể được mở các lỗ cửa… Các lỗ cửa này phải là cửa cố định (chớp lật hoặc lắp chết kính) có mép dưới cao hơn mặt sàn ít nhất 2m. Khi thoả thuận bị huỷ bỏ, việc bít các lỗ cửa này là mặc nhiên, không phải thương lượng, xét xử”.
2. Phương hướng giải quyết
Theo các quy định nêu trên và căn cứ theo Điều 12 Luật xây dựng năm 2014 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động xây dựng thì trường hợp của anh/chị, chủ sở hữu nhà bên cạnh đã vi phạm quy định của Luật xây dựng về các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng. Nếu hai bên không tự thỏa thuận được với nhau thì anh/chị có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét giải quyết, hoặc khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền.

2017-11-08T10:07:09+00:00

KHÁCH HÀNG