0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Với thực trạng các vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa xảy ra tràn lan trên thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, các quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực này cần được kiểm soát chặt chẽ để có sự răn đe và nâng cao ý thức pháp luật của các chủ thể.

I. Hình phạt đối với các vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

– Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

– Hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ 01 tháng đến 03 tháng đối với vi phạm:

+ Bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc không phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền;

+ Thay thế, đánh tráo, thêm, bớt thành phần hoặc chất phụ gia, pha trộn tạp chất hoặc có chất gây mất an toàn cho người, động vật, tài sản, môi trường hoặc không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền.

– Biện pháp khắc phục hậu quả Buộc thu hồi để tái chế sản phẩm, hàng hóa hoặc tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, thủy sản nuôi, cây trồng và môi trường cũng có thể được áp dụng đối với một số vi phạm theo quy định của pháp luật.

II. Mức phạt đối với các vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

– Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức và cá nhân được ấn định ít nhất bằng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ và nhiều nhất không quá năm lần giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ; tiền do vi phạm mà có sẽ bị tịch thu theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: http://linconlaw.vn/lien-he/

 

Căn cứ pháp lý:

– Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

– Nghị định 119/2017/NĐ-CP

– Nghị định 42/2019/NĐ-CP

2020-01-31T14:25:37+00:00

KHÁCH HÀNG