04 VI PHẠM CHỨNG KHOÁN BỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ?

04 VI PHẠM CHỨNG KHOÁN BỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ?

Vi phạm trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán hiện nay diễn ra ngày một phức tạp và tinh vi, song hành cùng sự phát triển của thị trường chứng khoán như một kênh huy động vốn hấp dẫn. Bên cạnh những hình thức xử phạt hành chính, vi phạm chứng khoán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

1. Các hình phạt áp dụng đối với vi phạm chứng khoán

a. Đối với cá nhân phạm tội:

– Hình phạt chính:

+ Phạt tiền;

+ Tù có thời hạn;

– Hình phạt bổ sung:

+ Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

+ Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính;

Lưu ý, đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.

b. Đối với pháp nhân phạm tội:

– Hình phạt chính bao gồm:

+ Phạt tiền;

+ Đình chỉ hoạt động có thời hạn;

+ Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

– Hình phạt bổ sung bao gồm:

+ Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định;

+ Cấm huy động vốn;

+ Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính.

Lưu ý, đối với mỗi tội phạm, pháp nhân thương mại phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.

2. Tội phạm chứng khoán và hình phạt

Những vi phạm sau đây có thể được xác định là tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán và áp dụng hình phạt tương ứng:

a. Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán

Đối với cá nhân, mức phạt tiền áp dụng từ 100 triệu đồng đến 02 tỷ đồng. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đối với pháp nhân thương mại, mức phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 05 tỷ đồng. Ngoài ra, pháp nhân còn có thể bị cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

b. Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán

Đối với cá nhân, mức phạt tiền áp dụng từ 500 triệu đồng đến 05 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đối với pháp nhân thương mại, mức phạt tiền từ 01 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng. Ngoài ra, pháp nhân còn có thể bị cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

>> THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, XỬ PHẠT THẾ NÀO? https://linconlaw.vn/thao-tung-thi-truong-chung-khoan-xu-phat-the-nao/

>> CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP https://linconlaw.vn/cong-bo-thong-tin-ve-giao-dich-cua-co-dong-sang-lap/

Bên cạnh những hình thức xử phạt hành chính, vi phạm chứng khoán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

c. Tội thao túng thị trường chứng khoán

Đối với cá nhân, mức phạt tiền áp dụng từ 500 triệu đồng đến 04 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 250 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đối với pháp nhân thương mại, mức phạt tiền từ 02 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Ngoài ra, pháp nhân còn có thể bị phạt tiền 500 triệu đồng đến 02 tỷ đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

d. Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán

Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 05 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 250 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Chứng khoán 2019;
  • Bộ luật hình sự 2015.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *