CẤP LẠI GIẤY PHÉP PHÒNG KHÁM DO BỊ MẤT

CẤP LẠI GIẤY PHÉP PHÒNG KHÁM DO BỊ MẤT

Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là giấy tờ bắt buộc theo quy định để chứng minh đáp ứng điều kiện hoạt động của phòng khám. Tuy nhiên, trong quá trình lưu trữ hồ sơ, giấy phép này có thể bị mất hoặc hư hỏng. Trường hợp này, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cần thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Quy định hiện hành về việc cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở phòng khám do bị mất, hoặc hư hỏng như sau:

1. Thủ tục

Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ) về Sở Y tế.

Bước 2: Trường hợp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị.

Bước 3:  Sở Y tế xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động. Thời hạn thực hiện trong vòng 60 ngày đối với bệnh viện, 45 ngày đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ tại Bước 2.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo và yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục trường hợp này sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

Trường hợp không cấp GPHĐ, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

Bước 4 : Sở Y tế trả kết quả cho người đề nghị.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động do bị mất, hư hỏng

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động ;

– Bản gốc giấy phép bị hư hỏng (nếu có).

3. Phương thức thực hiện:

Cá nhân, tổ chức có yêu cầu lựa chọn một trong các hình thức thực hiện thủ tục sau:

– Nộp hồ sơ trực tiếp.

– Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công.

– Nộp qua đường bưu điện.

4. Kết quả giả quyết thủ tục

Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

5. Thẩm quyền xử lý

Giám đốc Sở Y tế cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, ngày 23/11/2009;
  • Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh;
  • Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – Hợp tác vững bền

  • Tại Hà Nội: Tầng 5, Golden Tower, 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Tại TP.HCM: 272 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • Website: http://linconlaw.vn/
  •  Email: Lawyer@linconlaw.vn
  •  Linkedln: linkedin.com/in/lincon-law-firm-100b96201
  •  Hotline: +84.987.733.358
Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Để lại bình luận

Địa chỉ email sẽ được ẩn *