THỦ TỤC CẤP VISA TẠI ĐẠI SỨ QUÁN, LÃNH SỨ QUÁN

THỦ TỤC CẤP VISA TẠI ĐẠI SỨ QUÁN, LÃNH SỨ QUÁN

Để nhập cảnh vào Việt Nam một cách hợp pháp, người nước ngoài cần được bảo lãnh và cơ quan nhà nước phê duyệt nhập cảnh bằng thị thực (visa). Vậy thủ tục cấp visa tại Đại sự quán, Lãnh sự quán (cơ quan đại diện Việt Nam) ở nước ngoài được thực hiện như thế nào.